Hindi Jokes

Sita ji k vanvaas jane main bahot badi seekh hai ....

Sita ji k vanvaas jane main bahot badi seekh hai ...

Ghar mai 3 - 3 Saas ho to jungle hi theek hai !!

Popular Jokes