Doctor Jokes

Patient  Doctor  ko bola --> Doctor  Sahab  Mujhe Dur  Ka Nazar Nahi ata hai..

Doctor na kaha -- > Wo Asmaan  Par Kia Hai ?

Mareez --> wo Suraj hai

Doctor --> Aabay  andhay  is  se duur kya  khudha ko dekhaga !

Popular Jokes